Realizácie

Kuchyne Chrabrany, realizácia č.04

Opis realizácie

Realizácia kuchyne v leslkom antracite v kombinácií s dubom prírodným a bielou lesklou.

10 (plocha v m2)

2 (počet montážnych dielov)

3 (realizačný tím)

2 (počet dní realizácie)

Postup prác

  • Vizualizácia
  • Výkresová časť
  • Zameranie
  • Montáž
Video

Adresa prevádzky

Dopravná 412
955 01 Topoľčany

Objednávky

Volajte: +421 903 034 790

Zdieľajte